View Single Post
Old 04-04-2009, 09:02 AM   #1
skinhead
Khách
 
Bài : n/a
Default dykang - post nhiều mạng ngắn

Chết do không hiểu phép biện chứng trong tranh luận.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn