View Single Post
Old 14-09-2006, 12:02 AM   #390
Lê Anh
Khách
 
Bài : n/a
Post

Trích dẫn:
YX-I viết:
Chã chã quá dành cho assmin, chã ít chã nhiều dành cho quần chúng.
Ass min Bass giải thích vòng vo, càng giải thích càng thấy chã, vì lượng kiến thức còn nông cạn quá. Đề nghị anh Bass tập trung vào kinh tế học cho nó ít nhiều có ích hơn.

Ở đây, bác Bắc giải thích thế là gọn và tạm ổn rồi. Các cách giải thích khác bằng thế năng, sức căng bề mặt chỉ là ngôn từ dùng để giải thích cho chã dễ hiểu.
Mọi vật để tồn tại bền vững đều có xu hướng thu về trạng thái có năng lượng tự do thấp nhất.

Đe'o nói thì chả ai bảo mình ngu.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn