Diễn đàn Thanh Niên Xa Mẹ

Diễn đàn Thanh Niên Xa Mẹ (http://www.tathy.org/thanglong/index.php)
-   Vi Tính Đường (http://www.tathy.org/thanglong/forumdisplay.php?f=11)
-   -   Bookmark của firefox lưu ở đâu (http://www.tathy.org/thanglong/showthread.php?t=3167)

NHM 26-07-2005 10:42 AM

Bookmark của firefox lưu ở đâu
 
Các bác cho em hỏi tí, em muốn sao lưu búc mác của fire fox thi tìm ở đâu ạ. Thanh kiu các bác nhiều.

DangTuan 26-07-2005 10:58 AM

C:\Documents and Settings\yourname\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\xxxxx.default

file là: bookmarks.html

Trích dẫn:
NHM viết:
Các bác cho em hỏi tí, em muốn sao lưu búc mác của fire fox thi tìm ở đâu ạ. Thanh kiu các bác nhiều.

Mr_Leanguy 26-07-2005 11:42 AM

Bác Tỳn cho em hỏi luôn, cái Temp Folder của FireFox nó ở đâu ạ?

NHM 26-07-2005 04:34 PM

Cảm ơn bác T nhiều nhiều

Sava 26-07-2005 11:54 PM

Trích dẫn:
Mr_Leanguy viết:
Bác Tỳn cho em hỏi luôn, cái Temp Folder của FireFox nó ở đâu ạ?


ở trong Google :p

http://decentdownloads.x-istence.co...x.php/t423.html


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:37 AM.

Powered by: vBulletin
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.