Diễn đàn Thanh Niên Xa Mẹ

Diễn đàn Thanh Niên Xa Mẹ (http://www.tathy.org/thanglong/index.php)
-   Văn chương, thi phú (http://www.tathy.org/thanglong/forumdisplay.php?f=12)
-   -   Nhầm. (http://www.tathy.org/thanglong/showthread.php?t=30229)

Quốc Hưng 20-06-2019 12:03 AM

Nhầm.
 
Xin lỗi anh em, để bài nhầm, tôi đã chuyển bài này về "Chuyện nghiêm chỉnh".

QH.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:37 AM.

Powered by: vBulletin
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.