PDA

View Full Version : Cá tiếp nào : Italy v Australia ; Switzerland v Ukraine


Vertu
26-06-2006, 04:58 AM
--------------------------------------------------------------------------------

Luật cá độ vòng 1/16:

I. Dự đoán:

Ghi dự đoán mỗi trận bao gồm hai phần:

1) Phần tỷ số: giống như ở vòng bảng. Tỷ số tính đến hết hiệp phụ (nếu có). Không tính Penalty.
2) Phần diễn biến: chọn ghi một trong ba từ Chính, Phụ, hoặc Tên đội thắng (nghĩa là thắng bằng hiệp chính, Hiệp phụ hay nếu phải đá phạt đền thì ghi tên đội thắng)

Ví dụ:
Anh-Ecuado
Tỷ số ! Diễn biến;

AC: 2-2! Anh thắng;
Becky: 2-1! chính;
Campi: 0-1! phụ;

II. Cách tính điểm.

- Đúng tỷ số: 4 điểm. Đúng Thắng-Hòa-Thua: 2 điểm. Nếu đúng Diễn Biến thì được cộng thêm 1 điểm nữa.
- Sai Thắng-Hòa-Thua: 0 điểm. (bất kể đúng diễn biến hay không).

==========================
Italy v Australia ; Switzerland v Ukraine


1 AC:
2 Asteri:
3 Becky:
4 Bigbird:
5 Blue:
6 Cameraman:
7 Campi:
8 Cdop:
9 Chè 3 màu:
10 Clumsyboy :
11 Dreamer:
12 Dukkha
13 Evil:
14 FCB:
15 Iznogoud:
16 Langit:
17 Ngọc Thắng :
18 Nha:
19 Quydem:
20 Roberto Cavalli :
21 Savapain:
22 Ship:
23 South: -
24 Tano:
25 Tây Độc:
26 Tazumi:
27 Tony+Lihny:
28 Uất kim hương:
29 Vertu:
30 Wawawa:
31 X :
32 0707:

Evil
26-06-2006, 08:48 AM
[COLOR=Blue]Hôm nay tiễn Ý về nước nhớ.[/COLOR]
==========================
Italy v Australia ; Switzerland v Ukraine


1 AC:
2 Asteri:
3 Becky:
4 Bigbird:
5 Blue:
6 Cameraman:
7 Campi:
8 Cdop:
9 Chè 3 màu:
10 Clumsyboy :
11 Dreamer:
12 Dukkha
13 Evil: 0-1; 2-0
14 FCB:
15 Iznogoud:
16 Langit:
17 Ngọc Thắng :
18 Nha:
19 Quydem:
20 Roberto Cavalli :
21 Savapain:
22 Ship:
23 South: -
24 Tano:
25 Tây Độc:
26 Tazumi:
27 Tony+Lihny:
28 Uất kim hương:
29 Vertu:
30 Wawawa:
31 X :
32 0707

leonardo da vinci
26-06-2006, 11:28 AM
1 AC:
2 Asteri:
3 Becky:
4 Bigbird:
5 Blue:
6 Cameraman:
7 Campi:
8 Cdop:
9 Chè 3 màu:
10 Clumsyboy :
11 Dreamer:
12 Dukkha
13 Evil: 0-1; 2-0
14 FCB:
15 Iznogoud:
16 Langit:
17 Ngọc Thắng :
18 Nha:
19 Quydem:
20 Roberto Cavalli :
21 Savapain:
22 Ship:
23 South: -
24 Tano:
25 Tây Độc:
26 Tazumi:
27 Tony+Lihny: 2-0 chính; 0-1 chính
28 Uất kim hương:
29 Vertu:
30 Wawawa:
31 X :
32 0707

Tây Độc
26-06-2006, 11:32 AM
1 AC:
2 Asteri:
3 Becky:
4 Bigbird:
5 Blue:
6 Cameraman:
7 Campi:
8 Cdop:
9 Chè 3 màu:
10 Clumsyboy :
11 Dreamer:
12 Dukkha
13 Evil: 0-1; 2-0
14 FCB:
15 Iznogoud:
16 Langit:
17 Ngọc Thắng :
18 Nha:
19 Quydem:
20 Roberto Cavalli :
21 Savapain:
22 Ship:
23 South: -
24 Tano:
25 Tây Độc: 0:1:chính; 1:2:chính
26 Tazumi:
27 Tony+Lihny: 2-0 chính; 0-1 chính
28 Uất kim hương:
29 Vertu:
30 Wawawa:
31 X :
32 0707

188bet
26-06-2006, 12:35 PM
1 AC:
2 Asteri:
3 Becky:
4 Bigbird:
5 Blue:
6 Cameraman:
7 Campi:
8 Cdop:
9 Chè 3 màu:
10 Clumsyboy :
11 Dreamer:
12 Dukkha
13 Evil: 0-1; 2-0
14 FCB:
15 Iznogoud:
16 Langit:
17 Ngọc Thắng :
18 Nha:
19 Quydem:
20 Roberto Cavalli :2-0* : 1-2
21 Savapain:
22 Ship:
23 South: -
24 Tano:
25 Tây Độc: 0:1:chính; 1:2:chính
26 Tazumi:
27 Tony+Lihny: 2-0 chính; 0-1 chính
28 Uất kim hương:
29 Vertu:
30 Wawawa:
31 X :
32 0707

Evil
26-06-2006, 12:42 PM
ơ hóa ra cả mình cũng phạm luật vì quên. Chị sửa lại vậy. Chú RC cũng sửa lại đi nhé. Cho diễn biến trận đấu vào chứ.

1 AC:
2 Asteri:
3 Becky:
4 Bigbird:
5 Blue:
6 Cameraman:
7 Campi:
8 Cdop:
9 Chè 3 màu:
10 Clumsyboy :
11 Dreamer:
12 Dukkha
13 Evil: 0-1 (chính); 2-0 (chính)
14 FCB:
15 Iznogoud:
16 Langit:
17 Ngọc Thắng :
18 Nha:
19 Quydem:
20 Roberto Cavalli :2-0* : 1-2
21 Savapain:
22 Ship:
23 South: -
24 Tano:
25 Tây Độc: 0:1:chính; 1:2:chính
26 Tazumi:
27 Tony+Lihny: 2-0 chính; 0-1 chính
28 Uất kim hương:
29 Vertu:
30 Wawawa:
31 X :
32 0707

savapain
26-06-2006, 02:08 PM
Bác RC cá cho vui có quan tâm đến tỉ số với cả luật lệ thay đổi đâu.

1 AC:
2 Asteri:
3 Becky:
4 Bigbird:
5 Blue:
6 Cameraman:
7 Campi:
8 Cdop:
9 Chè 3 màu:
10 Clumsyboy :
11 Dreamer:
12 Dukkha
13 Evil: 0-1 (chính); 2-0 (chính)
14 FCB:
15 Iznogoud:
16 Langit:
17 Ngọc Thắng :
18 Nha:
19 Quydem:
20 Roberto Cavalli :2-0* : 1-2
21 Savapain: 2-0 chính; 1-2
22 Ship:
23 South: -
24 Tano:
25 Tây Độc: 0:1:chính; 1:2:chính
26 Tazumi:
27 Tony+Lihny: 2-0 chính; 0-1 chính
28 Uất kim hương:
29 Vertu:
30 Wawawa:
31 X :
32 0707

che3mau
26-06-2006, 03:00 PM
1 AC:
2 Asteri:
3 Becky:
4 Bigbird:
5 Blue:
6 Cameraman:
7 Campi:
8 Cdop:
9 Chè 3 màu:3-2 chính // 0-2 Chính
10 Clumsyboy :
11 Dreamer:
12 Dukkha
13 Evil: 0-1 (chính); 2-0 (chính)
14 FCB:
15 Iznogoud:
16 Langit:
17 Ngọc Thắng :
18 Nha:
19 Quydem:
20 Roberto Cavalli :2-0* : 1-2
21 Savapain: 2-0 chính; 1-2
22 Ship:
23 South: -
24 Tano:
25 Tây Độc: 0:1:chính; 1:2:chính
26 Tazumi:
27 Tony+Lihny: 2-0 chính; 0-1 chính
28 Uất kim hương:
29 Vertu:
30 Wawawa:
31 X :
32 0707

iznogoud
26-06-2006, 03:13 PM
1 AC:
2 Asteri:
3 Becky:
4 Bigbird:
5 Blue:
6 Cameraman:
7 Campi:
8 Cdop:
9 Chè 3 màu:3-2 chính // 0-2 Chính
10 Clumsyboy :
11 Dreamer:
12 Dukkha
13 Evil: 0-1 (chính); 2-0 (chính)
14 FCB:
15 Iznogoud: 2-0! chính; 1-0! chính
16 Langit:
17 Ngọc Thắng :
18 Nha:
19 Quydem:
20 Roberto Cavalli :2-0* : 1-2
21 Savapain: 2-0 chính; 1-2
22 Ship:
23 South: -
24 Tano:
25 Tây Độc: 0:1:chính; 1:2:chính
26 Tazumi:
27 Tony+Lihny: 2-0 chính; 0-1 chính
28 Uất kim hương:
29 Vertu:
30 Wawawa:
31 X :
32 0707

Công Tử Bạc Liêu
26-06-2006, 03:20 PM
1 AC:
2 Asteri:
3 Becky:
4 Bigbird:
5 Blue:
6 Cameraman:
7 Campi:
8 Cdop:
9 Chè 3 màu:3-2 chính // 0-2 Chính
10 Clumsyboy :
11 Dreamer:
12 Dukkha
13 Evil: 0-1 (chính); 2-0 (chính)
14 FCB:
15 Iznogoud: 2-0! chính; 1-0! chính
16 Langit:
17 Ngọc Thắng :
18 Nha:
19 Quydem:
20 Roberto Cavalli :2-0* : 1-2
21 Savapain: 2-0 chính; 1-2
22 Ship:
23 South: -
24 Tano:
25 Tây Độc: 0:1:chính; 1:2:chính
26 Tazumi:
27 Tony+Lihny: 2-0 chính; 0-1 chính
28 Uất kim hương:
29 Vertu:
30 Wawawa:
31 X :
32 0707
33 Liêu đẹp trai: 5-0 (chính); Bom Bom (chính)

South
26-06-2006, 04:13 PM
1 AC:
2 Asteri:
3 Becky:
4 Bigbird:
5 Blue:
6 Cameraman:
7 Campi:
8 Cdop:
9 Chè 3 màu:3-2 chính // 0-2 Chính
10 Clumsyboy :
11 Dreamer:
12 Dukkha
13 Evil: 0-1 (chính); 2-0 (chính)
14 FCB:
15 Iznogoud: 2-0! chính; 1-0! chính
16 Langit:
17 Ngọc Thắng :
18 Nha:
19 Quydem:
20 Roberto Cavalli :2-0* : 1-2
21 Savapain: 2-0 chính; 1-2
22 Ship:
23 South: 1-0 chinh,2-1 chinh
24 Tano:
25 Tây Độc: 0:1:chính; 1:2:chính
26 Tazumi:
27 Tony+Lihny: 2-0 chính; 0-1 chính
28 Uất kim hương:
29 Vertu:
30 Wawawa:
31 X :
32 0707
33 Liêu đẹp trai: 5-0 (chính); Bom Bom (chính)

Sunnies
26-06-2006, 04:32 PM
1 AC:
2 Asteri:
3 Becky:2-0!chính, 1-0!chính
4 Bigbird:
5 Blue:
6 Cameraman:
7 Campi:
8 Cdop:
9 Chè 3 màu:3-2 chính // 0-2 Chính
10 Clumsyboy :
11 Dreamer:
12 Dukkha
13 Evil: 0-1 (chính); 2-0 (chính)
14 FCB:
15 Iznogoud: 2-0! chính; 1-0! chính
16 Langit:
17 Ngọc Thắng :
18 Nha:
19 Quydem:
20 Roberto Cavalli :2-0* : 1-2
21 Savapain: 2-0 chính; 1-2
22 Ship:
23 South: 1-0 chinh,2-1 chinh
24 Tano:
25 Tây Độc: 0:1:chính; 1:2:chính
26 Tazumi:
27 Tony+Lihny: 2-0 chính; 0-1 chính
28 Uất kim hương:
29 Vertu:
30 Wawawa:
31 X :
32 0707
33 Liêu đẹp trai: 5-0 (chính); Bom Bom (chính)

X.
26-06-2006, 05:36 PM
1 AC:
2 Asteri:
3 Becky:2-0!chính, 1-0!chính
4 Bigbird:
5 Blue:
6 Cameraman:
7 Campi:
8 Cdop:
9 Chè 3 màu:3-2 chính // 0-2 Chính
10 Clumsyboy :
11 Dreamer:
12 Dukkha
13 Evil: 0-1 (chính); 2-0 (chính)
14 FCB:
15 Iznogoud: 2-0! chính; 1-0! chính
16 Langit:
17 Ngọc Thắng :
18 Nha:
19 Quydem:
20 Roberto Cavalli :2-0* : 1-2
21 Savapain: 2-0 chính; 1-2
22 Ship:
23 South: 1-0 chinh,2-1 chinh
24 Tano:
25 Tây Độc: 0:1:chính; 1:2:chính
26 Tazumi:
27 Tony+Lihny: 2-0 chính; 0-1 chính
28 Uất kim hương:
29 Vertu:
30 Wawawa:
31 X : 1-0 chính; 2-0 chính
32 0707
33 Liêu đẹp trai: 5-0 (chính); Bom Bom (chính)

campi
26-06-2006, 05:43 PM
1 AC:
2 Asteri:
3 Becky:2-0!chính, 1-0!chính
4 Bigbird:
5 Blue:
6 Cameraman:
7 Campi:2-0(chính); 1-2(chính)
8 Cdop:
9 Chè 3 màu:3-2 chính // 0-2 Chính
10 Clumsyboy :
11 Dreamer:
12 Dukkha
13 Evil: 0-1 (chính); 2-0 (chính)
14 FCB:
15 Iznogoud: 2-0! chính; 1-0! chính
16 Langit:
17 Ngọc Thắng :
18 Nha:
19 Quydem:
20 Roberto Cavalli :2-0* : 1-2
21 Savapain: 2-0 chính; 1-2
22 Ship:
23 South: 1-0 chinh,2-1 chinh
24 Tano:
25 Tây Độc: 0:1:chính; 1:2:chính
26 Tazumi:
27 Tony+Lihny: 2-0 chính; 0-1 chính
28 Uất kim hương:
29 Vertu:
30 Wawawa:
31 X : 1-0 chính; 2-0 chính
32 0707
33 Liêu đẹp trai: 5-0 (chính); Bom Bom (chính)

Vertu
26-06-2006, 06:28 PM
1 AC:
2 Asteri:
3 Becky:2-0!chính, 1-0!chính
4 Bigbird:
5 Blue:
6 Cameraman:
7 Campi:2-0(chính); 1-2(chính)
8 Cdop:
9 Chè 3 màu:3-2 chính // 0-2 Chính
10 Clumsyboy :
11 Dreamer:
12 Dukkha
13 Evil: 0-1 (chính); 2-0 (chính)
14 FCB:
15 Iznogoud: 2-0! chính; 1-0! chính
16 Langit:
17 Ngọc Thắng :
18 Nha:
19 Quydem:
20 Roberto Cavalli :2-0* : 1-2
21 Savapain: 2-0 chính; 1-2
22 Ship:
23 South: 1-0 chinh,2-1 chinh
24 Tano:
25 Tây Độc: 0:1:chính; 1:2:chính
26 Tazumi:
27 Tony+Lihny: 2-0 chính; 0-1 chính
28 Uất kim hương:
29 Vertu: 2-0!chính ; 0-1 chính
30 Wawawa:
31 X : 1-0 chính; 2-0 chính
32 0707
33 Liêu đẹp trai: 5-0 (chính); Bom Bom (chính)

Liêu cực kỳ đẹp trai tuy biết là dự đoán vui nhưng Bom-Bom chinh là sai luật rồi.

archuk
26-06-2006, 07:18 PM
1 AC: 1-1chính; 0-1 chính
2 Asteri:
3 Becky:2-0!chính, 1-0!chính
4 Bigbird:
5 Blue:
6 Cameraman:
7 Campi:2-0(chính); 1-2(chính)
8 Cdop:
9 Chè 3 màu:3-2 chính // 0-2 Chính
10 Clumsyboy :
11 Dreamer:
12 Dukkha
13 Evil: 0-1 (chính); 2-0 (chính)
14 FCB:
15 Iznogoud: 2-0! chính; 1-0! chính
16 Langit:
17 Ngọc Thắng :
18 Nha:
19 Quydem:
20 Roberto Cavalli :2-0* : 1-2
21 Savapain: 2-0 chính; 1-2
22 Ship:
23 South: 1-0 chinh,2-1 chinh
24 Tano:
25 Tây Độc: 0:1:chính; 1:2:chính
26 Tazumi:
27 Tony+Lihny: 2-0 chính; 0-1 chính
28 Uất kim hương:
29 Vertu: 2-0!chính ; 0-1 chính
30 Wawawa:
31 X : 1-0 chính; 2-0 chính
32 0707
33 Liêu đẹp trai: 5-0 (chính); Bom Bom (chính)

Pain
26-06-2006, 07:21 PM
--------------------------------------------------------------------------------

1 AC: 1-1chính; 0-1 chính
2 Asteri:
3 Becky:2-0!chính, 1-0!chính
4 Bigbird:
5 Blue:
6 Cameraman:
7 Campi:2-0(chính); 1-2(chính)
8 Cdop:
9 Chè 3 màu:3-2 chính // 0-2 Chính
10 Clumsyboy :
11 Dreamer:
12 Dukkha
13 Evil: 0-1 (chính); 2-0 (chính)
14 FCB:
15 Iznogoud: 2-0! chính; 1-0! chính
16 Langit:
17 Ngọc Thắng :
18 Nha:
19 Quydem:
20 Roberto Cavalli :2-0* : 1-2
21 Savapain: 2-0 chính; 1-2
22 Ship:
23 South: 1-0 chinh,2-1 chinh
24 Tano:
25 Tây Độc: 0:1:chính; 1:2:chính
26 Tazumi:
27 Tony+Lihny: 2-0 chính; 0-1 chính
28 Uất kim hương:
29 Vertu: 2-0!chính ; 0-1 chính
30 Wawawa:
31 X : 1-0 chính; 2-0 chính
32 0707: 2-0! chính; 1-2! chính
33 Liêu đẹp trai: 5-0 (chính); Bom Bom (chính)

langit
26-06-2006, 08:01 PM
1 AC: 1-1chính; 0-1 chính
2 Asteri:
3 Becky:2-0!chính, 1-0!chính
4 Bigbird:
5 Blue:
6 Cameraman:
7 Campi:2-0(chính); 1-2(chính)
8 Cdop:
9 Chè 3 màu:3-2 chính // 0-2 Chính
10 Clumsyboy :
11 Dreamer:
12 Dukkha
13 Evil: 0-1 (chính); 2-0 (chính)
14 FCB:
15 Iznogoud: 2-0! chính; 1-0! chính
16 Langit: 2-1, chính; 1-0 chính
17 Ngọc Thắng :
18 Nha:
19 Quydem:
20 Roberto Cavalli :2-0* : 1-2
21 Savapain: 2-0 chính; 1-2
22 Ship:
23 South: 1-0 chinh,2-1 chinh
24 Tano:
25 Tây Độc: 0:1:chính; 1:2:chính
26 Tazumi:
27 Tony+Lihny: 2-0 chính; 0-1 chính
28 Uất kim hương:
29 Vertu: 2-0!chính ; 0-1 chính
30 Wawawa:
31 X : 1-0 chính; 2-0 chính
32 0707: 2-0! chính; 1-2! chính
33 Liêu đẹp trai: 5-0 (chính); Bom Bom (chính)

uatkimhuong
26-06-2006, 08:07 PM
1 AC: 1-1chính; 0-1 chính
2 Asteri:
3 Becky:2-0!chính, 1-0!chính
4 Bigbird:
5 Blue:
6 Cameraman:
7 Campi:2-0(chính); 1-2(chính)
8 Cdop:
9 Chè 3 màu:3-2 chính // 0-2 Chính
10 Clumsyboy :
11 Dreamer:
12 Dukkha
13 Evil: 0-1 (chính); 2-0 (chính)
14 FCB:
15 Iznogoud: 2-0! chính; 1-0! chính
16 Langit: 2-1, chính; 1-0 chính
17 Ngọc Thắng :
18 Nha:
19 Quydem:
20 Roberto Cavalli :2-0* : 1-2
21 Savapain: 2-0 chính; 1-2
22 Ship:
23 South: 1-0 chinh,2-1 chinh
24 Tano:
25 Tây Độc: 0:1:chính; 1:2:chính
26 Tazumi:
27 Tony+Lihny: 2-0 chính; 0-1 chính
28 Uất kim hương: 1-0 chính, 1-1 chính
29 Vertu: 2-0!chính ; 0-1 chính
30 Wawawa:
31 X : 1-0 chính; 2-0 chính
32 0707: 2-0! chính; 1-2! chính
33 Liêu đẹp trai: 5-0 (chính); Bom Bom (chính)

leonardo da vinci
26-06-2006, 08:57 PM
chốt hạ cái nhỉ, phân vân quá
1 AC: 1-1chính; 0-1 chính
2 Asteri:
3 Becky:2-0!chính, 1-0!chính
4 Bigbird:
5 Blue:
6 Cameraman:
7 Campi:2-0(chính); 1-2(chính)
8 Cdop:
9 Chè 3 màu:3-2 chính // 0-2 Chính
10 Clumsyboy :
11 Dreamer:
12 Dukkha
13 Evil: 0-1 (chính); 2-0 (chính)
14 FCB:
15 Iznogoud: 2-0! chính; 1-0! chính
16 Langit: 2-1, chính; 1-0 chính
17 Ngọc Thắng :
18 Nha:
19 Quydem:
20 Roberto Cavalli :2-0* : 1-2
21 Savapain: 2-0 chính; 1-2
22 Ship:
23 South: 1-0 chinh,2-1 chinh
24 Tano:
25 Tây Độc: 0:1:chính; 1:2:chính
26 Tazumi:
27 Tony+Lihny: 1-0 chính; 1-1 (thụy sỹ thắng luân lưu)
28 Uất kim hương: 1-0 chính, 1-1 chính
29 Vertu: 2-0!chính ; 0-1 chính
30 Wawawa:
31 X : 1-0 chính; 2-0 chính
32 0707: 2-0! chính; 1-2! chính
33 Liêu đẹp trai: 5-0 (chính); Bom Bom (chính)

Nha
26-06-2006, 09:17 PM
Về muộn quá, vào ủng hộ đội Ý cái nào.
1 AC: 1-1chính; 0-1 chính
2 Asteri:
3 Becky:2-0!chính, 1-0!chính
4 Bigbird:
5 Blue:
6 Cameraman:
7 Campi:2-0(chính); 1-2(chính)
8 Cdop:
9 Chè 3 màu:3-2 chính // 0-2 Chính
10 Clumsyboy :
11 Dreamer:
12 Dukkha
13 Evil: 0-1 (chính); 2-0 (chính)
14 FCB:
15 Iznogoud: 2-0! chính; 1-0! chính
16 Langit: 2-1, chính; 1-0 chính
17 Ngọc Thắng :
18 Nha:1-0! Chính. 2-0! Chính
19 Quydem:
20 Roberto Cavalli :2-0* : 1-2
21 Savapain: 2-0 chính; 1-2
22 Ship:
23 South: 1-0 chinh,2-1 chinh
24 Tano:
25 Tây Độc: 0:1:chính; 1:2:chính
26 Tazumi:
27 Tony+Lihny: 1-0 chính; 1-1 (thụy sỹ thắng luân lưu)
28 Uất kim hương: 1-0 chính, 1-1 chính
29 Vertu: 2-0!chính ; 0-1 chính
30 Wawawa:
31 X : 1-0 chính; 2-0 chính
32 0707: 2-0! chính; 1-2! chính
33 Liêu đẹp trai: 5-0 (chính); Bom Bom (chính)[/QUOTE]

Lihny
26-06-2006, 09:21 PM
Hic em chỉnh tý. Tony ty niều quá :D

1 AC: 1-1chính; 0-1 chính
2 Asteri:
3 Becky:2-0!chính, 1-0!chính
4 Bigbird:
5 Blue:
6 Cameraman:
7 Campi:2-0(chính); 1-2(chính)
8 Cdop:
9 Chè 3 màu:3-2 chính // 0-2 Chính
10 Clumsyboy :
11 Dreamer:
12 Dukkha
13 Evil: 0-1 (chính); 2-0 (chính)
14 FCB:
15 Iznogoud: 2-0! chính; 1-0! chính
16 Langit: 2-1, chính; 1-0 chính
17 Ngọc Thắng :
18 Nha:1-0! Chính. 2-0! Chính
19 Quydem:
20 Roberto Cavalli :2-0* : 1-2
21 Savapain: 2-0 chính; 1-2
22 Ship:
23 South: 1-0 chinh,2-1 chinh
24 Tano:
25 Tây Độc: 0:1:chính; 1:2:chính
26 Tazumi:
27 Tony+Lihny: 2-1 chính; 1-0
28 Uất kim hương: 1-0 chính, 1-1 chính
29 Vertu: 2-0!chính ; 0-1 chính
30 Wawawa:
31 X : 1-0 chính; 2-0 chính
32 0707: 2-0! chính; 1-2! chính
33 Liêu đẹp trai: 5-0 (chính); Bom Bom (chính)

dreamer
26-06-2006, 09:29 PM
1 AC: 1-1chính; 0-1 chính
2 Asteri:
3 Becky:2-0!chính, 1-0!chính
4 Bigbird:
5 Blue:
6 Cameraman:
7 Campi:2-0(chính); 1-2(chính)
8 Cdop:
9 Chè 3 màu:3-2 chính // 0-2 Chính
10 Clumsyboy :
11 Dreamer: 2-1 chính; 2-1 chính
12 Dukkha
13 Evil: 0-1 (chính); 2-0 (chính)
14 FCB:
15 Iznogoud: 2-0! chính; 1-0! chính
16 Langit: 2-1, chính; 1-0 chính
17 Ngọc Thắng :
18 Nha:1-0! Chính. 2-0! Chính
19 Quydem:
20 Roberto Cavalli :2-0* : 1-2
21 Savapain: 2-0 chính; 1-2
22 Ship:
23 South: 1-0 chinh,2-1 chinh
24 Tano:
25 Tây Độc: 0:1:chính; 1:2:chính
26 Tazumi:
27 Tony+Lihny: 2-1 chính; 1-0
28 Uất kim hương: 1-0 chính, 1-1 chính
29 Vertu: 2-0!chính ; 0-1 chính
30 Wawawa:
31 X : 1-0 chính; 2-0 chính
32 0707: 2-0! chính; 1-2! chính
33 Liêu đẹp trai: 5-0 (chính); Bom Bom (chính)

Ngọc Thắng
26-06-2006, 09:37 PM
1 AC: 1-1chính; 0-1 chính
2 Asteri:
3 Becky:2-0!chính, 1-0!chính
4 Bigbird:
5 Blue:
6 Cameraman:
7 Campi:2-0(chính); 1-2(chính)
8 Cdop:
9 Chè 3 màu:3-2 chính // 0-2 Chính
10 Clumsyboy :
11 Dreamer: 2-1 chính; 2-1 chính
12 Dukkha
13 Evil: 0-1 (chính); 2-0 (chính)
14 FCB:
15 Iznogoud: 2-0! chính; 1-0! chính
16 Langit: 2-1, chính; 1-0 chính
17 Ngọc Thắng : 2-1! chính; 1-0! chính
18 Nha:1-0! Chính. 2-0! Chính
19 Quydem:
20 Roberto Cavalli :2-0* : 1-2
21 Savapain: 2-0 chính; 1-2
22 Ship:
23 South: 1-0 chinh,2-1 chinh
24 Tano:
25 Tây Độc: 0:1:chính; 1:2:chính
26 Tazumi:
27 Tony+Lihny: 2-1 chính; 1-0
28 Uất kim hương: 1-0 chính, 1-1 chính
29 Vertu: 2-0!chính ; 0-1 chính
30 Wawawa:
31 X : 1-0 chính; 2-0 chính
32 0707: 2-0! chính; 1-2! chính
33 Liêu đẹp trai: 5-0 (chính); Bom Bom (chính)

bigbird
26-06-2006, 09:38 PM
1 AC: 1-1chính; 0-1 chính
2 Asteri:
3 Becky:2-0!chính, 1-0!chính
4 Bigbird: 2-1 (chính), 0-1 (chính)
5 Blue:
6 Cameraman:
7 Campi:2-0(chính); 1-2(chính)
8 Cdop:
9 Chè 3 màu:3-2 chính // 0-2 Chính
10 Clumsyboy :
11 Dreamer: 2-1 chính; 2-1 chính
12 Dukkha
13 Evil: 0-1 (chính); 2-0 (chính)
14 FCB:
15 Iznogoud: 2-0! chính; 1-0! chính
16 Langit: 2-1, chính; 1-0 chính
17 Ngọc Thắng :
18 Nha:1-0! Chính. 2-0! Chính
19 Quydem:
20 Roberto Cavalli :2-0* : 1-2
21 Savapain: 2-0 chính; 1-2
22 Ship:
23 South: 1-0 chinh,2-1 chinh
24 Tano:
25 Tây Độc: 0:1:chính; 1:2:chính
26 Tazumi:
27 Tony+Lihny: 2-1 chính; 1-0
28 Uất kim hương: 1-0 chính, 1-1 chính
29 Vertu: 2-0!chính ; 0-1 chính
30 Wawawa:
31 X : 1-0 chính; 2-0 chính
32 0707: 2-0! chính; 1-2! chính
33 Liêu đẹp trai: 5-0 (chính); Bom Bom (chính)

Cdop
26-06-2006, 09:51 PM
1 AC: 1-1chính; 0-1 chính
2 Asteri:
3 Becky:2-0!chính, 1-0!chính
4 Bigbird: 2-1 (chính), 0-1 (chính)
5 Blue:
6 Cameraman:
7 Campi:2-0(chính); 1-2(chính)
8 Cdop: 2-0 chính; 1-2 chính
9 Chè 3 màu:3-2 chính // 0-2 Chính
10 Clumsyboy :
11 Dreamer: 2-1 chính; 2-1 chính
12 Dukkha
13 Evil: 0-1 (chính); 2-0 (chính)
14 FCB:
15 Iznogoud: 2-0! chính; 1-0! chính
16 Langit: 2-1, chính; 1-0 chính
17 Ngọc Thắng :
18 Nha:1-0! Chính. 2-0! Chính
19 Quydem:
20 Roberto Cavalli :2-0* : 1-2
21 Savapain: 2-0 chính; 1-2
22 Ship:
23 South: 1-0 chinh,2-1 chinh
24 Tano:
25 Tây Độc: 0:1:chính; 1:2:chính
26 Tazumi:
27 Tony+Lihny: 2-1 chính; 1-0
28 Uất kim hương: 1-0 chính, 1-1 chính
29 Vertu: 2-0!chính ; 0-1 chính
30 Wawawa:
31 X : 1-0 chính; 2-0 chính
32 0707: 2-0! chính; 1-2! chính
33 Liêu đẹp trai: 5-0 (chính); Bom Bom (chính)

wawawa
26-06-2006, 09:57 PM
1 AC: 1-1chính; 0-1 chính
2 Asteri:
3 Becky:2-0!chính, 1-0!chính
4 Bigbird: 2-1 (chính), 0-1 (chính)
5 Blue:
6 Cameraman:
7 Campi:2-0(chính); 1-2(chính)
8 Cdop: 2-0 chính; 1-2 chính
9 Chè 3 màu:3-2 chính // 0-2 Chính
10 Clumsyboy :
11 Dreamer: 2-1 chính; 2-1 chính
12 Dukkha
13 Evil: 0-1 (chính); 2-0 (chính)
14 FCB:
15 Iznogoud: 2-0! chính; 1-0! chính
16 Langit: 2-1, chính; 1-0 chính
17 Ngọc Thắng :
18 Nha:1-0! Chính. 2-0! Chính
19 Quydem:
20 Roberto Cavalli :2-0* : 1-2
21 Savapain: 2-0 chính; 1-2
22 Ship:
23 South: 1-0 chinh,2-1 chinh
24 Tano:
25 Tây Độc: 0:1:chính; 1:2:chính
26 Tazumi:
27 Tony+Lihny: 2-1 chính; 1-0
28 Uất kim hương: 1-0 chính, 1-1 chính
29 Vertu: 2-0!chính ; 0-1 chính
30 Wawawa: 2-1!Phụ; 2-1! Phụ
31 X : 1-0 chính; 2-0 chính
32 0707: 2-0! chính; 1-2! chính
33 Liêu đẹp trai: 5-0 (chính); Bom Bom (chính)
Vẫn chưa bắt đầu trận thứ nhất, vẫn tính nhé các bác :D

Sunnies
26-06-2006, 10:10 PM
Uh được tính mà ty, với cả hôm nay còn mãi chưa có sóng, được 3 hay 5mins gì đó mới có. Cược Ý thắng 2-0 nhưng lại muốn Úc nhợn thắng :D

Lihny
26-06-2006, 10:22 PM
Em thêm diễn biến trận Thụy Sĩ-Ukraina, hehehe quên ạ!

1 AC: 1-1chính; 0-1 chính
2 Asteri:
3 Becky:2-0!chính, 1-0!chính
4 Bigbird: 2-1 (chính), 0-1 (chính)
5 Blue:
6 Cameraman:
7 Campi:2-0(chính); 1-2(chính)
8 Cdop: 2-0 chính; 1-2 chính
9 Chè 3 màu:3-2 chính // 0-2 Chính
10 Clumsyboy :
11 Dreamer: 2-1 chính; 2-1 chính
12 Dukkha
13 Evil: 0-1 (chính); 2-0 (chính)
14 FCB:
15 Iznogoud: 2-0! chính; 1-0! chính
16 Langit: 2-1, chính; 1-0 chính
17 Ngọc Thắng :
18 Nha:1-0! Chính. 2-0! Chính
19 Quydem:
20 Roberto Cavalli :2-0* : 1-2
21 Savapain: 2-0 chính; 1-2
22 Ship:
23 South: 1-0 chinh,2-1 chinh
24 Tano:
25 Tây Độc: 0:1:chính; 1:2:chính
26 Tazumi:
27 Tony+Lihny: 2-1 chính; 1-0 chính
28 Uất kim hương: 1-0 chính, 1-1 chính
29 Vertu: 2-0!chính ; 0-1 chính
30 Wawawa: 2-1!Phụ; 2-1! Phụ
31 X : 1-0 chính; 2-0 chính
32 0707: 2-0! chính; 1-2! chính
33 Liêu đẹp trai: 5-0 (chính); Bom Bom (chính)

Vertu
26-06-2006, 11:10 PM
lại thẻ đỏ trận Ý ....

Lihny
26-06-2006, 11:22 PM
Hehehe không khéo Úc thắng thì Sydney chúng nó đập phá ăn mừng, Ý ôm hận chồng chất với Gus, còn nhà mình trừ chị Vìu ra tạch hết điểm trận này.

D3OfPho
26-06-2006, 11:52 PM
Totti ghi bàn rồi ! Ý thắng !

daudinh
26-06-2006, 11:52 PM
[QUOTE=Lihny]Hehehe không khéo Úc thắng thì Sydney chúng nó đập phá ăn mừng, Ý ôm hận chồng chất với Gus, còn nhà mình trừ chị Vìu ra tạch hết điểm trận này.[/QUOTE]

Thôi rồi lượm ơi, Lihny ơi.

uatkimhuong
26-06-2006, 11:53 PM
Thằng trọng tài mất dạy. Úc phải kiện thằng đấy.

D3OfPho
26-06-2006, 11:53 PM
Nhìn mặt các cầu thủ Úc mà thương quá :( Ai lại thua tức tưởi đến thế kia ? Công nhận giải này mấy thằng lớn hên thiệt.

Vertu
26-06-2006, 11:55 PM
đau cho Úc thật , hậu vệ gà quá ai lại chém nó ngay đấy

Lihny
26-06-2006, 11:55 PM
TSB thằng trọng tài. Cay vãi. Kiểu này dân Úc lợn nó hội đồng thằng đấy ko còn đường về nhà. Đá húng lìu thế mặc dù vẫn rất footie hehehe, làm bon Ý bị cuốn theo đá cũng líu ríu chết cười.

uatkimhuong
26-06-2006, 11:55 PM
Trọng tài láo quá. Thua thế này bố ai chịu được. Bọn Ý nhợn trận sau thua lòi mắt ra đi.

iznogoud
26-06-2006, 11:56 PM
Em vừa xem lại quay chậm. Chú Grosso vừa ngã vừa cười. Đúng là Ý. :D

Evil
26-06-2006, 11:56 PM
Thôi cho nó 1 thẻ đỏ hơi ép quá thì cũng cho 1 quả phạt đền là vừa rồi. Nhưng thế này mới thấy trọng tài nguy hiểm thật. Đôi khi cứ cho phạt đền vớ vẩn. Quả phạt đền của mấy chú Úc nhận cũng không đáng lắm.

Giải này chả có bất ngờ éo gì nhở. Thế thì mai Brazin toi rồi.

Pain
26-06-2006, 11:58 PM
Phạt đền là đúng mịa nó rồi còn gì. Không quả đó nó chốt góc cũng đi.

Vertu
26-06-2006, 11:59 PM
mình nhìn thằng Ý đi bóng loằn ngoằn đã lẩm bẩm thằng này lại câu Penalty đấy thế nào ông em Úc lợn chém nó luôn.Chán hẳn.

meandanna
27-06-2006, 12:00 AM
TSB nhà thằng tài. Lần này cho mình gặp nó thì mình *** vào mồm nó.
@Vìu: Vìu chắc dạo này thức khuya học nhiều nên mắt nhiều gỉ hửh?

uatkimhuong
27-06-2006, 12:03 AM
Thủ phạm là bọn cầm đầu FIFA chúng nó sắp xếp sẵn hết rồi. Đến cuối hiệp 2 không thấy thằng Ý nước non gì, thằng trọng tài người Spain liền dùng thứ tiếng Latin củ chuối nhà chúng nó bảo thằng kia cố ngã trong vòng cấm địa đi để làm quả phạt đền. Bọn này phải đem làm thịt ướp muối hết.

Pain
27-06-2006, 12:05 AM
Hiệp một chú Toni may mắn tí nữa thì đúng 2-0. Bố thằng trọng tài, đang hay vỡ hết tài.

vananh
27-06-2006, 12:06 AM
Ý xứng đáng vào hơn, nhìn Úc đá cứ như vận động viên điền kinh đá bóng, chán bỏ cụ. Quả thẻ đỏ với Materazi là quá nặng. Hehe, trận này xem đau tim thật.

meandanna
27-06-2006, 12:09 AM
Các bác có xem cái chương trình Feng Shui trên CNN hôm Anh thắng Ecuador không? Có thằng thầy bảo là phải quay TV về hướng Tây Bắc, với lại lấy 3-4 cái nồi đặt lên nóc TV, rồi mang 1 chậu cây vào trong nhà, rồi mặc quần áo đỏ. Thế mà thằng Béc khăm nó đá vào thật. Hôm nay em làm đúng thế, mong cho Úc của em vào, nhưng chẳng ăn thua léo gì.

Nhưng chắc cũng do tại em, làm không kỹ. Một thì là vì TV nhà mình dây ăng ten ngắn quá đíu quay được sang hết tận hướng Tây Bắc, mặt khác chẳng có cái cây nào nên ra ngoài ngắt đại 2-3 cành cây về cắm trong cái chậu đất. Còn quần áo thì tịch không thấy cái nào màu đỏ, đành xé cái túi nilon màu đỏ ra cuốn vào đùi. Khổ thế, biết thế hồi trước cứ đĩ lên một tí mua vài cái quần lót màu đỏ có phải ngon ăn rồi không.

Ngọc Thắng
27-06-2006, 12:10 AM
Úc với Ý đá trận này buồn ngủ thật. Mà công tác trọng tài năm nay kém quá làm hỏng hết cả bóng đá. Vừa xem lại pha quay chậm thấy thằng Grosso rõ ràng là cố tình ngã quả đấy. Thằng hậu vệ Úc xoạc ngã quay đơ ra rồi thì thằng Grosso mới nhảy qua, qua được chân phải xong nghĩ khó ăn nên quyết định khuỵu luôn chân trái xuống kiếm penalty.

cối đá
27-06-2006, 12:13 AM
Nói thật với các bác quá khích, có kéo sang hiệp phụ thì chắc gì Úc đã bóp được thằng Ý. Nhìn cả trận, hàng thủ của nó chơi quả thật danh bất hư truyền, nhất là Canavaro. Mải mê dồn lên ép sân, lớ ngớ thế nào lại ăn quả cắn trộm vỡ mặt.

Đội ruột thắng thì tớ cứ sướng cái đã, hehe! Dù là thắng bằng tiểu xảo. Phạt oan cái thẻ đỏ thì đền bằng quả 11m thôi.Nói chung là trọng tài như 4`

Evil
27-06-2006, 12:13 AM
Ừ thôi cho Ý nhợn vào là đúng rồi. Dù sao trình bọn nó cũng cao hơn bọn Úc. Nhưng lượt tới sẽ tạch với thụy sỹ thôi.

D3OfPho
27-06-2006, 12:14 AM
Toi là toi thế nào chị nhỉ ? Trọng tài nó có điên khùng thế nào thì chí ít ra cũng phải nể mặt thằng chủ nhà và thằng đương kim vô địch chứ. Mà loại bỏ cái yếu tố trọng tài vớ vẩn ra thì xét về thực lực, Brazil vẫn là xịn nhất. Brazil vô địch !!!
[quote="Evil"]Giải này chả có bất ngờ éo gì nhở. Thế thì mai Brazin toi rồi.
[/quote]

campi
27-06-2006, 12:21 AM
Úc thua là đúng rồi, quả Penalty đúng là vớ vẩn thận, nhưng quả thẻ đỏ cũng vớ vẩn nốt. bình thường chỉ thẻ vàng là cùng. Ý phòng ngự quá đỉnh, trừ quả đá phản lưới nhà có thằng nào đá được bóng vào lưới nó đâu. Mà nhắc để các bác em nhớ là khi đá giao hữu Ý làm gỏi cả Đức cả Hà Lan 4-1. Ừ thì giao hữu, nhưng 4-1 nó cứ thế nào ấy nhỉ :-D

vananh
27-06-2006, 12:25 AM
Hơi tiếc cho Ý là giải này Tony cứ vô duyên làm sao ấy, mặc dù anh này chơi hay. Nhìn Ý đá phòng thủ sướng nhỉ, không nói lối chơi tính toán hơi bị khoa học mà thằng thủ môn Buffon có lẽ là thủ môn hay nhất thế giới bây giờ. Ý sẽ gặp Đức ở bán kết và loại Đức hé hé.

cối đá
27-06-2006, 12:26 AM
Mà này, bọn Tuoitreonline cho rằng quả phạt đền hợp lý, vì thằng hậu vệ Úc dùng ...tay ngáng chân Grosso. Anh em thử vào phân tích phát xem. Tớ là fan của Ý thật, nhưng vẫn cho rằng quả đấy hơi nặng

Ngọc Thắng
27-06-2006, 12:34 AM
Ý vào là hợp lý rồi, chứ tứ kết mà còn tòan Anh, Úc với lại Switzerland hoặc Ukraine thì tẻ quá. Quả thẻ đỏ trực tiếp của trọng tài cho Ý vô lý kinh. Quả xọac bóng của Materazzi rõ ràng vào chân thằng Ý khác, còn thằng Úc chạy ở giữa nhảy tránh được. Quả đấy chỉ thẻ vàng là cùng thôi.

Hàohoa
27-06-2006, 02:09 AM
Em đang khóc, tắt cả TV, thình lình đội Ý nhà em làm đột biến. Đúng là chơi cá độ đau tim quá đợt này em cai.

Gà béo
27-06-2006, 03:28 AM
Xem vòng 1/16 có một số trận như ngày hôm qua và hôm nay cảm giác như đang xem V-League chứ không phải xem Wcup. 2 thằng Thụy Sỹ với Ukraine đá buồn ngủ thế.

Gà béo
27-06-2006, 04:40 AM
Hehe, chú Sheva sút trượt tưởng UK toi rồi thế mà thằng TS còn bố của 4`. Thôi thì đằng nào cũng làm mồi cho Ý. Chưa bao giờ đường vào bán kết của Ý lại dễ dàng đến thế.

icemain
27-06-2006, 04:44 AM
Chắc dek gì thằng Ý đã ăn được "Gà hoi". Dễ thế nên mới tạch - ai lại vào tứ kết theo dạng ăn vạ penalty. Thêm một thằng trọng tài phẽo, sau chú Ivanov hôm kia.
Dầu sao WC vẫn còn tồn tại với nhà tớ - không như bác Gù :D

vanity
27-06-2006, 10:07 AM
Quả đuổi thằng Ý thật sự là nặng nhưng có lẽ là thằng trọng tài cho rằng đội Úc đang "tạo nguy hiểm" nên phạm lỗi như vậy bị phạt thẻ đỏ.

Nhưng mà quả phạt đền thì không thể chấp nhận được. Chú Ý vừa tự ngã xong đã đập tay xuống đất sung sướng rồi đồng đội nhảy vào ăn mừng, như kiểu "mày tiểu xảo giỏi ghê". Thằng trọng tài đứng ngay gần đấy mà cũng không nhìn ra là thằng Ý giả vờ. Cũng may là CĐV Úc hiền lành đấy chứ vào tay thằng Anh chắc chúng nó làm thịt ngay trên sân rồi. Mà chả hiểu sao mấy chú Úc hay bị xử thiệt thế k0 biết. Trận gặp Nhật thì quả Nhật vào là phạm lỗi với thủ môn, gặp Croatia thì 1 quả bị phạm lỗi trong vòng cấm địa, 1 quả thằng Croat chơi tay đều không được phạt đền. Đến trận Ý này thì đúng là 1 lỗi của trọng tài đánh đổi cả kết quả. Thằng Ý mà bị cầm hòa hết trận, rồi cả hai hiệp phụ (với kiểu đá trong 90' của chúng nó) thì thể nào cũng toi trong lượt penalty. Sức ép + lịch sử thua penalty là bằng chứng.

Ý thắng mà đếk vẻ vang gì. Còn Úc thua mà vẫn đầy tự hào. Tự dưng thấy mấy anh Úc đẹp vô cùng :x

Marc
27-06-2006, 10:48 AM
Phân tích quả Neil xoạc Grosso trong vòng 16m50 dẫn tới penalty là nặng. Với tốc độ vào bóng của Neil như thế Grosso thừa đủ thời gian lách qua mà không cần phải lăn đùng ngã ngửa ra thế. Hơn nữa trường hợp Neil giơ tay lên đỡ đầu gối của Grosso phang vào mặt là hợp lý chứ tội lỗi gì quả đấy. Nói chung là đã có chủ ý lăn ra mà trọng tài cân nhắc thì cũng được, nói chung là cũng được...=)) Hôm qua Guus cho Aloissi vào sớm nửa hiệp thì chắc bên trên đá công dầy hơn. Mình chú Viduka to thật nhưng nói chung là đ:éo ăn nổi Canavaro. Trung vệ có mét bẩy rưỡi mà bo người chặt thế...Phải công nhận trung vệ nó rắn. :|

campi
27-06-2006, 11:05 AM
[QUOTE=vanity]Quả đuổi thằng Ý thật sự là nặng nhưng có lẽ là thằng trọng tài cho rằng đội Úc đang "tạo nguy hiểm" nên phạm lỗi như vậy bị phạt thẻ đỏ.

[/QUOTE]

Trong luật thì hầu vệ phạm lỗi mà là người cuối cùng (không kể thủ môn) thì ăn thẻ đỏ. Tuy nhiên tình huống này không phải thế còn chú Zambrotta chạy cùng nên không thể cho thẻ đỏ được

setsunai
27-06-2006, 11:30 AM
Quả penalty là 50/50, trọng tài nó đứng ngay cạnh đấy, góc nhìn cũng thoáng; anh nằm bò ra chặn người ta thì có bị phạt cũng bị chịu thôi.

Quả Red card cũng 50/50, vì nhìn thoáng qua thì chú Ý vào bóng khá là nặng, thằng kia ngã cũng tài, ai mà nhìn kịp là chân 2 chú Ý đụng nhau.

Đồng chí nào thắc mắc thì vào youtube.com xem đi xem lại nhé.
http://www.youtube.com/watch?v=3TGmaGPLFSU&search=Grosso%20italy
http://www.youtube.com/watch?v=3AmPy5GtX5Q&search=Materazzi%20italy

Nói Úc bị xử thiệt cũng 0 đúng, trận gặp Nhật rõ ràng là được trọng tài cứu cho 1 quả penalty mười mười còn gì.


[QUOTE=vanity]Quả đuổi thằng Ý thật sự là nặng nhưng có lẽ là thằng trọng tài cho rằng đội Úc đang "tạo nguy hiểm" nên phạm lỗi như vậy bị phạt thẻ đỏ.

Nhưng mà quả phạt đền thì không thể chấp nhận được. Chú Ý vừa tự ngã xong đã đập tay xuống đất sung sướng rồi đồng đội nhảy vào ăn mừng, như kiểu "mày tiểu xảo giỏi ghê". Thằng trọng tài đứng ngay gần đấy mà cũng không nhìn ra là thằng Ý giả vờ. Cũng may là CĐV Úc hiền lành đấy chứ vào tay thằng Anh chắc chúng nó làm thịt ngay trên sân rồi. Mà chả hiểu sao mấy chú Úc hay bị xử thiệt thế k0 biết. Trận gặp Nhật thì quả Nhật vào là phạm lỗi với thủ môn, gặp Croatia thì 1 quả bị phạm lỗi trong vòng cấm địa, 1 quả thằng Croat chơi tay đều không được phạt đền. Đến trận Ý này thì đúng là 1 lỗi của trọng tài đánh đổi cả kết quả. Thằng Ý mà bị cầm hòa hết trận, rồi cả hai hiệp phụ (với kiểu đá trong 90' của chúng nó) thì thể nào cũng toi trong lượt penalty. Sức ép + lịch sử thua penalty là bằng chứng.

Ý thắng mà đếk vẻ vang gì. Còn Úc thua mà vẫn đầy tự hào. Tự dưng thấy mấy anh Úc đẹp vô cùng :x[/QUOTE]

hannibal
27-06-2006, 11:31 AM
Tiên sư thằng trọng tài, nó vươn tay chỉ vào chấm phạt đền như Michael Jackson vươn người, điệu đ.éo tả!

Anyway, Úc thua là đúng rồi, đá hơn người mà không tận dụng được lợi thế thua là quá xứng đáng. Mình thực sự hâm mộ quả butt của anh Cannavaro.

yeulacuoi
27-06-2006, 01:37 PM
Tự nhiên em có ác cảm với bọn Ý thế ko biết. Đấy, chả bác nào vào mà bảo bọn Ý tiểu xảo đi...
Hôm qua nhìn các CĐV của Úc thấy thương thế, nhất là mấy em gái, chả hiểu sao đến giây cuối cùng mà tsb cái thằng trọng tài nó lại chỉ tay vào phạt đền còn mấy chú hậu vệ Ý thì như bắt được vàng nổi. Đập tay vỗ chân ăn mừng.
Còn bác nào bảo là hiệp phụ "chắc gì bọn Úc thắng được Ý" thì các bác cũng phải nghĩ lại, "chắc gì các chú Ý vượt qua được bọn Úc".
Em sẽ cổ vũ cho bọn Ukraina ở vòng sau...

vanity
30-06-2006, 10:07 AM
http://www.reroc.com.au/image001.gif

http://www.reroc.com.au/grosso.jpg