PDA

View Full Version : Hỏi: Reminder cho email


kalique
20-04-2006, 05:59 AM
Không biết có phần mềm nào nhắc mình phải trả lời một email nào trước ngày nào không nhỉ, hay nhắc mình phải đọc email đó. Vì có một số event và date trong email có thể bị quên. Mình đang dùng Thunderbird.